ΣΟΔΑΑ

Η συλλογική κουζίνα συμμετέχει στο Συντονιστικό Ομάδων και Δομών Αλληλεγγύης Αττικής (Σ.Ο.Δ.Α.Α.) μαζί με άλλες 10 συλλογικότητες. Ξεκίνησε τη δράση του τον Ιανουάριο 2021 και αποτελείται από ένα δίκτυο αυτοοργανωμένων συλλογικών κουζινών, κοινωνικών κέντρων, πρωτοβουλιών γειτονιών και δομών αλληλοβοήθειας, με εκατοντάδες αλληλέγγυες και αλληλέγγυους να δουλεύουν καθημερινά για το μοίρασμα τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης και χιλιάδων μερίδων μαγειρεμένου φαγητού. Το Σ.Ο.Δ.Α.Α δραστηριοποιείται σε γειτονιές της Αθήνας, στον τομέα της σίτισης και καλλιέργειας γης για παραγωγή τροφής και κατά τη διάρκεια της πανδημίας αποτέλεσε, και αποτελεί μέχρι και σήμερα, ένα δίχτυ αλληλοβοήθειας για όσες και όσους το έχουν ανάγκη.
Η ανταπόκριση και η βοήθεια του κόσμου στο εγχείρημα μέχρι και σήμερα είναι συγκινητική. Είτε με προσφορές σε πρώτη ύλη για την παρασκευή γευμάτων, είτε με προσφορές σε είδη πρώτης ανάγκης, είτε με φυσική παρουσία και έμπρακτη βοήθεια είτε ενισχύοντας οικονομικά. Βοήθεια πάντα με όρους ισότητας, αλληλοσεβασμού και αμοιβαιότητας, με άξονες την αυτοοργάνωση, την αλληλοβοήθεια και τις οριζόντιες διαδικασίες, αποκλείοντας κάθε είδους εξουσιαστικές συμπεριφορές.

Σκοπός του Σ.Ο.Δ.Α.Α είναι ο κόσμος να ενεργεί συλλογικά και μέσω της αλληλοβοήθειας να καλλιεργεί τις αντιστάσεις και την αυτοοργάνωση, να διαμορφώνει μορφές διαφορετικής κοινωνικής πραγματικότητας που μας δίνουν δύναμη και μας απελευθερώνουν.

Τα σημεία διανομής του συντονιστικού: https://tinyurl.com/4hsbnkev